Dofinansowanie na fotowoltaikę


Program Mój Prąd 3.0

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformował, że uruchomienie kolejnej edycji programu planowane jest na 1 lipca 2021r.

Dofinansowanie do fotowoltaiki w 2021 – Reaktywacja dotacji

Obecnie w Ministerstwie Klimatu i Środowiska we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, trwają przygotowania związane ze szczegółowymi zasadami nowej edycji programu priorytetowego „Mój Prąd”, w tym przewidywanej wysokości dofinansowania. Z zapowiedzi wynika, że trzecia edycja programu Mój Prąd będzie znacznie bardziej rozbudowa. Planowane wsparcie miałoby obejmować dodatkowo magazyny energii czy przydomowe ładowarki do samochodów elektrycznych.

Co istotne, wszyscy, którzy zamontowali mikroinstalacje fotowoltaiczną w okresie pomiędzy naborami edycji 2.0 i 3.0 programu “Mój Prąd” będą mogli skorzystać z dotacji. Finansowanie programu będzie pochodziło ze środków unijnych

Dlaczego warto skorzystać?

Głównym celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

  • Dotychczasowe dotacje z programu Mój Prąd obejmowały kwotę 5000zł.
  • Nowa edycja Mojego Prądu, obejmuje także dofinansowania na dodatkowe elementy do auto konsumpcji energii – takie jak ładowarki do samochodów elektrycznych itd.,
  • Dofinansowanie dotyczy instalacji fotowoltaicznych o mocy od 2 do 10 kWp
  • W połączeniu z Ulgą Termomodernizacyjną, instalacja fotowoltaiczna z pompą ciepła, zwraca się nawet o 40% szybciej!
  • Budżet programu wynosi 1,1 mld złotych


Instalacja fotowoltaiczna w ratach

Dzięki współpracy z Santander Consumer Bank S.A.oferujemy niskooprocentowany kredyt ratalny na finansowanie ekologicznych źródeł energii, w tym zakup instalacji fotowoltaicznej. Korzystając z oferty sfinansować można nawet w 100% zakup systemu fotowoltaicznego, instalacji fotowoltaicznej z magazynem energii, pompy ciepła, rekuperatorów oraz elektrowni przydomowych wiatrowych.

Oferta na finansowanie zakupu instalacji fotowoltaicznej – kredyt ratalny – skierowana jest do klientów indywidualnych i osób prowadzących działalność gospodarczą.

SolarLease – Pożyczka

  • okres finansowania aż do 72 miesięcy
  • udział własny od 10%
  • ubezpieczenie mienia i Bezpieczna rata od nagłych wypadków

Dzięki niezmiennej racie

  • możesz zabezpieczyć swoje przedsiębiorstwo przed ryzykiem stóp procentowych
  • masz możliwość łatwiejszego planowania finansowego przez ustabilizowanie kosztów odsetkowych

Program Czyste Powietrze

Program „Czyste powietrze”, realizowany jest przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jest to ogólnokrajowa inicjatywa walki ze smogiem. Celem programu “Czyste Powietrze” jest ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery, które powstają podczas ogrzewania domów jednorodzinnych wykorzystujących przestarzałe źródła ciepła i paliwo słabej jakości. Program ten dofinansowuje wymianę starych, źle działających źródeł ciepła oraz poprawę efektywności energetycznej budynków np. poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych. Korzystając z tego programu można dofinansować zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w formie dotacji lub dotacji z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego.

Kto otrzyma dofinansowanie?

Właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Ulga podatkowa na fotowoltaikę

W styczniu 2019r. została w Polsce wprowadzona ulga podatkowa dla właścicieli domów jednorodzinnych, którzy zdecydują się na przeprowadzenie termomodernizacji w swoich domach. Jak dotąd jest jednym z najważniejszych form wsparcia dla właścicieli lub współwłaścicieli domów jednorodzinnych, którzy inwestują we własne ekologiczne źródło darmowej energii elektrycznej pochodzącej z promieniowania słonecznego. Maksymalna wartość wydatków objętych ulgą, która może objąć podatnika, wynosi 53 tys. zł. Dzięki uldze, znaczna część wydatków na termomodernizację, może zostać odliczona od podatku.

Jak odliczyć panele fotowoltaiczne od podatku?

Ulga termomodernizacyjna polega na możliwości odliczenia od podstawy obliczenia podatku wydatków poniesionych w danym roku podatkowym na przedsięwzięcia termomodernizacyjne budynku, w tym zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z osprzętem. Ulga termomodernizacyjna przysługuje podatnikom, których dochody opodatkowane są zgodnie ustawą o PIT według skali podatkowej 17 i 32 proc. lub według jednolitej 19% stawki podatku, a także ci, którzy opłacają ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki – liczy się data sprzedaży. Do zeznania podatkowego nie dołączamy faktur potwierdzających wydatki. Należy je natomiast przechowywać aż do przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Ile można odliczyć?

Do kosztów zalicza się poniesie wydatki na materiały budowlane, urządzenia i usługi związane z termomodernizacją i instalacją fotowoltaiczną. Odliczamy całą kwotę wydatków, ale nie może ona przekroczyć 53 tys. zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć. Jeśli podatnik ma kilka domów, w każdym z nich przeprowadzał termomodernizację czy instalował panele fotowoltaiczne, to limit nadal wynosi 53 tys. zł.